Wyniki wyszukiwania dla frazy:

Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Preszów-Muszyna-Mniszek nad Popradem

Środa, 1 grudnia 2021   Nazwa projektu: Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Preszów-Muszyna-Mniszek nad Popradem Dofinansowanie (85% kosztów kwalifikowalnych): Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 -2020

Spotkanie z grami

Wtorek, 23 listopada 2021

1

Czwartek, 18 listopada 2021

Informacje dla osób Głuchych

Czwartek, 18 listopada 2021   1. Informujemy, iż osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się zwane dalej "osobami uprawnionymi" mogą komunikować się z Urzędem Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przy wykorzystaniu następujących środków wspierających komunikowanie

Pisane obrazem

Poniedziałek, 8 listopada 2021

Popołudnie przy kawie

Poniedziałek, 8 listopada 2021

Radosna niepodległość

Poniedziałek, 8 listopada 2021

Spotkanie z grami

Poniedziałek, 8 listopada 2021