Informacja - wykaz nieruchomości położonych w Muszynie, przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie.

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) informuje:

więcej

Biuletyn informacyjny 62 kwiecień 2021

Szanowni Państwo,

więcej

KOMUNIKAT - UTRUDNIENIA W RUCHU

W dniu 29.03.2021 r. oraz w dniu 31.03.2021r. (środa) drogowcy będą wymieniać nawierzchnię na ul. Polnej oraz w Jastrzębiku.

więcej

Burmistrz Muszyny powołany do Rady Ekspertów do spraw Turystyki

W dniu dzisiejszym  Tomasz Michałowski, Szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w imieniu V-ce Premiera Jarosława Gowina, wręczył burmistrzowi Muszyny dr Janowi Golbie akt powołania na członka Rady Ekspertów do spraw Turystyki. Podczas spotkania

więcej

OBWIESZCZENIE NR 3.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 15 marca 2021 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

więcej

OGŁOSZENIE NR 3.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 15 marca 2021 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

więcej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Złockiem

Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Złockiem oznaczonej jako działka ew. nr 141/4 o powierzchni 0,5000 ha.

więcej

Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Sszczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia znajdują się na stronie www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw

więcej

STOP COVID

więcej

Webinar - ziołolecznictwo, zielarstwo i aromaterapa

Wrbinar zaplanowany jest na 5 marca 2021o godzinie 11.00 pod adresem https://tiny.pl/rl6pn  i będzie dostępny dla członków grupy „Inspiracje dla lokalnych liderów. Małopolska”, która powstała z myślą o małopolskich

więcej

OGŁOSZENIE NR 2.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 01 marca 2021 roku o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Milik w Gminie Muszyna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października...

więcej