Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) informuje:

że w dniu 06 listopada 2020 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni wykaz:

  • nieruchomości położonej w Żegiestowie, przeznaczonej do sprzedaży,
  • nieruchomości położonej w Leluchowie, przeznaczonej do oddania w najem,
  • nieruchomości położonych w Złockiem, Muszynie, Leluchowie, Powroźniku i Szczawniku, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Tagi